Nieuwe bestuursleden benoemd tijdens ALV

Harmonievereniging Ons Genoegen hield op woensdag 18 april de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Onder andere de jaarrekening en de begroting, inclusief contributies en lesgelden, werden deze avond goedgekeurd door de leden.

Tijdens de vergadering werden diverse nieuwe bestuursleden benoemd. Maaike van Saane werd benoemd tot secretaris en Rowahr Houthuijzen en Gert van Beek tot algemeen bestuurslid. Gerwin Schimmel werd herkozen tot voorzitter van de exploitatiecommissie en Roelof Gaasbeek werd benoemd tot nieuw lid van die commissie.

Naast de verkiezingen is tijdens de ALV gekozen voor een nieuwe opzet van de muziekkeuzecommissie. Voorheen was het zo dat twee kandidaten tijdens de ALV kort moesten motiveren waarom zij geschikt zouden zijn voor deze commissie. Omdat deze selectiemanier demotiverend werkte voor het niet-gekozen lid, is gekozen voor vrije toetreding tot de commissie. Ook is het maximale aantal termijnen van lidmaatschap afgeschaft.

 

Geslaagd examen

Leerlingen Ons Genoegen geslaagd voor examen

Vijf leerlingen van harmonievereniging Ons Genoegen uit Renswoude hebben afgelopen maand met succes theorie-examen gedaan.

Drie van hen deden A-examen, één B en één C. De geslaagden behaalden de volgende gemiddelde cijfers: Voor het A-diploma haalde Leonie Verbeek een 6,5, Martine van Voorthuizen kreeg een 9,5 en Hans Hardon haalde ook een 9,5. Jantine Teeuw haalde een 7,5 voor haar B-examen. Walter van der Ham een 8,5 voor het C-examen. Later dit jaar zullen de geslaagden hun praktijkexamen afleggen.

Ons Genoegen en OBK Otterlo presenteren zich met duoconcert

Harmonievereniging Ons Genoegen Renswoude en Fanfare OBK Otterlo hebben zich tijdens een duoconcert gepresenteerd aan het publiek. Het concert werd gegeven op 14 april in gebouw ’t Podium.

OBK Otterlo begon onder leiding van dirigent Chris Kok de concertavond. “Het orkest gaf vorige week al een concert met als thema ‘OBK goes Britain’. Deze week is dat ‘OBK goes Renswoude’”, zo introduceerde voorzitter Erwin Veldhuizen het orkest. “OBK Otterlo lijkt in veel opzichten op Ons Genoegen Renswoude, zo spelen we bijvoorbeeld allebei marsen en filmmuziek. Toch is er één groot verschil: OBK is een fanfare, Ons Genoegen een harmonie. Bij OBK spelen uitsluitend koperblazers, slagwerkers en saxofonisten, terwijl bij een harmonie ook klarinettisten, dwarsfluitisten en hoboïsten spelen.” Het fanfareorkest speelde werken als ‘Ouverture Rule Brittannia’, een deel uit ‘Hymn of the Highlands’ en muziek van Phil Collins, Adele en Eric Clapton.

Cadeau

Aan het eind van het programma bood voorzitter Frits Zwanenburg van OBK Otterlo Erwin Veldhuizen, voorzitter van Ons Genoegen, nog een cadeau aan. “Het is erg leuk om uitgenodigd te worden en hier samen met jullie een concert te mogen geven in dit prachtige gebouw”, vertelde Zwanenburg. “Om onze waardering te tonen, dit beeld als herinnering.” Erwin Veldhuizen, voorzitter van Ons Genoegen, bedankte OBK Otterlo voor de mooie woorden en het gebaar. “Als vereniging zoeken we al jaren samenwerking met andere vereniging en met dit duoconcert hebben we met OBK Otterlo een mooie stap gezet”, aldus de voorzitter. “We zullen het beeldje een mooie plek geven in ons gebouw.”

Na de pauze betrad harmonieorkest Ons Genoegen het podium, dat ook onder leiding van Chris Kok speelde. Het orkest speelde onder andere muziek van de musical ‘TinTin’, in Nederland is TinTin beter bekend als de reporter Kuifje. Verder speelde het orkest bekende melodieën uit de Disney-film ‘Beauty and the Beast’ en een latinversie van de muziek van het computerspel ‘Super Mario Bros’.