De akoestische wand

Akoestische maatregelen

Afgelopen jaar is de werkgroep voor het aanpassen van de akoestiek van ‘t Podium druk aan de slag geweest. Er is een speciale “spreidingswand” gemaakt. Deze wand reflecteert het geluid in alle richtingen waardoor de klank en hoorbaarheid van alle instrumenten op het podium en in de zaal verbeterd. Ook zal door de spreiding het geluid meer mengen en warmer klinken.

De wand is gemaakt naar aanleiding van een onderzoek door een gespecialiseerd bureau. Op basis van metingen is de vorm van de wand vastgesteld. Jan Hogeweg heeft een voorbeeld gemaakt en aan de hand hiervan is een plan opgesteld hoe de wand te maken en te bevestigen. Jan en Johan ter Burg hebben alle panelen in elkaar gezet, de overige leden hebben de wand in de zaal bevestigd.

Van het maken en bevestigen is een impressie te zien bij “In Beeld“. Voor het resultaat voor de klank moet je een keer een concert bezoeken.