Open middag 2007

Ieder jaar organiseert Ons Genoegen een open middag om kinderen enthousiast te krijgen voor een opleiding binnen de vereniging. Zo ook op 20 juni 2007