Ons Genoegen ontvangt inkomsten uit sponsoring, giften, subsidies, de bar en door het ophalen van oud papier. Ook vraagt de vereniging een contributie van de leden. Leerlingen betalen hierbovenop nog lesgeld. Dit lesgeld varieert en is afhankelijk van het niveau waarop je les hebt. Tot en met het B-diploma ben je ongeveer 18 jaar. Dat is de leeftijd waarop de vereniging nog een gemeentelijke subsidie ontvangt. Het overzicht van contributies en lesgelden is als volgt:

Contributie en Lesgeld per kwartaal2023
Contributie
Basis€ 80,00
AMV (Algemene Muzikale Vorming)€ 70,00
Diploma A
Lesgeld < 18jr. (20 minuten)
€ 55,00
Lesgeld > 18jr. (30 minuten)€ 80,00
Diploma B t/m D
Lesgeld < 18jr.
€ 100,00
Lesgeld > 18jr.
€ 125,00
Korting eigen instrument€ 8,00

Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

N.B. Leerlingen AMV betalen géén lesgeld.

De contributie wordt middels automatische incasso geïnd. Als u geen gebruik wilt maken van automatische incasso is een toeslag vereist.

Word lid

Wil je lid worden van Harmonievereniging Ons Genoegen? Download het aanmeldformulier en stuur deze naar secretaris@onsgenoegen.org of per post naar:

Harmonievereniging Ons Genoegen,
t.a.v. de secretaris
Nijborg 2,
3927 DA  Renswoude.

Je kunt je lidmaatschap bij Ons Genoegen per kwartaal opzeggen bij de secretaris.