Privacy policy

Wij zijn er van bewust dat je persoonlijke gegevens met ons deelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om die gegevens te beschermen. Op deze pagina lichten we toe welke gegevens we verzamelen als je lid bent van onze vereniging of onze vereniging (financieel) ondersteunt.

Doeleinden

De persoonsgegevens die we van je bewaren, gebruiken we om de (financiële) administratie rond het lidmaatschap en / of je donatie uit te kunnen voeren. Het gaat hierbij het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen, en het incasseren van lesgelden. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server of die van een derde partij.

Opgeslagen persoonsgegevens

Algemene gegevens

 • Geslacht
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres (straat, postcode, plaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum

Financiële gegevens

 • IBAN
 • Lidmaatschapssoort
 • Hoogte contributies en donaties

Opleidingsgegevens

 • Instrumentsoort & docent
 • Behaalde diploma’s
 • Rapporten
 • Instrumenttype en onderhoudsstatus
 • Ontvangen mars- en concertkleding

Overige gegevens

 • Inschrijving OGR-nieuwsbrief
 • Relevante veiligheidscursussen (BHV / EHBO)
 • Toegang tot ’t Podium, alarmcodes

Derden

De informatie wordt uitsluitend met de volgende partijen gedeeld:

 • Gemeente Renswoude ten behoeve van de subsidieberekening (alleen op verzoek gemeente);
 • KNMO ten behoeve van de berekening van de afdracht door Ons Genoegen aan de bond (naam en instrument) (verwerkersovereenkomst getekend);
 • Drukkerijen ten behoeve van de verspreiding van uitnodigingen (adressen) (verwerkersovereenkomst getekend).

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle leden, oud-leden, abonnees en begunstigers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Persoonsgegevens kunnen verwijderd worden wanneer je geen lid meer bent van Ons Genoegen.

Meer informatie

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via

Harmonievereniging Ons Genoegen Renswoude
Nijborg 2, 3927 DA Renswoude
secretaris@onsgenoegen.org

Dit beleid is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018.