Nieuwe bestuursleden benoemd tijdens ALV

Harmonievereniging Ons Genoegen hield op woensdag 18 april de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Onder andere de jaarrekening en de begroting, inclusief contributies en lesgelden, werden deze avond goedgekeurd door de leden.

Tijdens de vergadering werden diverse nieuwe bestuursleden benoemd. Maaike van Saane werd benoemd tot secretaris en Rowahr Houthuijzen en Gert van Beek tot algemeen bestuurslid. Gerwin Schimmel werd herkozen tot voorzitter van de exploitatiecommissie en Roelof Gaasbeek werd benoemd tot nieuw lid van die commissie.

Naast de verkiezingen is tijdens de ALV gekozen voor een nieuwe opzet van de muziekkeuzecommissie. Voorheen was het zo dat twee kandidaten tijdens de ALV kort moesten motiveren waarom zij geschikt zouden zijn voor deze commissie. Omdat deze selectiemanier demotiverend werkte voor het niet-gekozen lid, is gekozen voor vrije toetreding tot de commissie. Ook is het maximale aantal termijnen van lidmaatschap afgeschaft.